Jægerspris slot


Warning: Illegal string offset 'sharecountapikey' in /var/www/horns-herred.dk/public_html/wordpress/wp-content/plugins/fast-easy-social-sharing/fasteasysocialsharing.php on line 34

Warning: file_get_contents(http://api.sharedcount.com/?url=http%3A%2F%2Fhorns-herred.dk%2Fwordpress%2Fsevaerdigheder%2Fslotte-herregarde-2%2Fj%25C3%25A6gerspris-slot-2&apikey=8) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized in /var/www/horns-herred.dk/public_html/wordpress/wp-content/plugins/fast-easy-social-sharing/fasteasysocialsharing.php on line 34

Historie:

Slottet blev første gang omtalt år 1318 og hed da Abrahamstrup. Beboerne var kong Erik Menved og dronning Ingeborg. En tragisk historie fortæller, at dronningen på en rejse til Holbæk, kørte galt, og deres lille søn omkom. Det var deres 14. og eneste barn, da de tidligere børn alle var døde som spæde. Kongen døde året efter (1319), og en ny konge blev valgt. Ulykken medførte, at dronningen gik i kloster.

Intet af det daværende slot eksisterer i dag. Den ældste nuværende bygningsdel er fra sidste halvdel af 1400-tallet, hvor kong Christian d.1. boede på slottet. Det er den høje gotiske 3 etagers bygning, som er en del af slottets nordside. Under bygningen var en hvælvet kælder og oprindeligt var der spidsbuede vinduer, som stadig kan lokaliseres i murværket.

Omkring år 1600 byggede man foran slottet en lang bygning med en port og et lille tårn. Samtidig byggede man et trappetårn med kuppel på den oprindelige bygning. I 1720’erne byggede man en ekstra etage på portfløjen og tilføjede et tårn i østenden. Samtidig sløjfede man porten, som blev ombygget til entre. Det er i dag tydeligt se, at det engang har været en port. 1730-1746 blev der bygget en østfløj, der forbandt de to bygninger. Herved opstod slotsgården, der er åben mod vest. Midt i 1700-tallet og 100 år frem bygges en tilbygning på det oprindelige stenhus, og også de tårne, vi kender i dag, opføres.

Oprindelig har der været en voldgrav. Man kan forestille sig dette anlæg, når man ser det høje fundament på slottets sydside mod slotspladsen samt græsplanen, der ligger ”en etage nede”. En morsom historie er, at Frederik d.7. holdt meget af at fiske, og det mest behagelige var at sidde i tårnværelset og fiske i voldgraven.

I mange år var Abrahamstrup kongernes jagtslot og Christian d.3. oprettede et stutteri på slottet. Christian d.5., som også var jagtinteresseret, solgte i 1673 slottet til sin overjægermester og gode ven Vincents Hahn for en billig penge. Hahn var en dygtig administrator, jordens drift blev forbedret og der blev bygget 24 nye gårde. I 1677 skiftede slottet navn til Jægerspris, og da Hahn døde i 1679 købte kongen slottet tilbage.

Arveprins Frederik (søn af kong Frederik d.5. og halvbror til kong Christian d.7.) opholdt sig meget på slottet. Han var arkæologisk interesseret og lod flere nærliggende gravhøje udgrave. I 1776 lod han Væverhøjene udgrave (flere gravhøje på nuværende Karolinehøj bag skolen på Møllevej i Jægerspris). Ligeledes udgravede han sammen med bl.a. statsministeren Høegh-Guldberg den nuværende Julianehøj (tidligere Monses høj) på den anden side af landevejen ved slottet. På den tid havde man en helt anden indstilling til oldtidsminder. Højen blev udadtil ændret til et mindesmærke dels over prinsens mor Juliane Marie og dels over hele kongeslægten inklusive sagnkonger. På det tidspunkt havde man brug for at hylde danskheden, da den tyskvenlige Struense for nylig var blevet afsat, og Høegh-Guldberg var blevet statsminister.

Slottet har indtil 1854 været kongehusets eje. Dette år købte Frederik d.7. slottet af staten. Enevælden var afskaffet og der var tale om at nedrive alle kongehusets besiddelser. Kongen havde efter sit mislykkede ægteskab med prinsesse Vilhemine opholdt sig på slottet og holdt meget af det. Kongen og hans nye hustru Grevinde Danner foretrak slottet som bolig, langt væk fra sladderen i København. Kongen havde allerede boet på slottet som prins, og hans store interesse for arkæologi kan stadig ses i området. Han var bl.a. med til at udgrave en stenalderboplads ved Louiseholm lidt nord for slottet og hans optegnelser med teorier findes stadig.

Efter kongens død i 1863 oprettede grevinden et lille børnehjem på slottet, og i 1866 oprettede hun en mindestue for kongen. I 1873 oprettede hun Frederik d. 7.s stiftelse for ”hjælpeløse og forladte pigebørn, især af almuen”, og da ægteskabet var barnløst, testamenterede hun slottet og en stor formue til stiftelsen. Kort tid efter rejste hun til Italien, hvor hun døde.

Seværdigheder: På slottet er oprettet et museum med mindestuer for Frederik d. 7 og hans hustru Grevinde Danner. Desuden finder man her Jægerspris Slots Børnehjems-museum. Der er endnu i dag tre børnehjem ved slottet.

I en nærliggende bygning er der indrettet cafe og lille forretning.

Slotsparken er kendt for sine mange rhododendronbuske. Det er også her at vi finder Grevinde Danners grav. Bag en mur i Slotsparken finder vi børnehjemmets kirkegård.

Mindelunden ligger dels i Slotsparken og dels i Slotshegnet (en del af den nærliggende Nordskov) link Den består af mindesmærker for 54 store danskere og er anlagt i 1777-89 af den daværende arveprins Frederik og statsminister Høgh Guldberg. For den kunstneriske udførelse stod billedhuggeren Johannes Wiedewelt.

Julianehøj ligger på venstre side af vejen efter slottet nordpå mod Kulhuse. Det er en stenaldergravhøj, der er stærkt ”moderniseret” i 1776 af arveprins Frederik. Det indre oprindelige af gravhøjen er velbevaret, men ydersiden at stærkt ændret. Arveprinsen fulgte tidens trend og hyldede dels sin mor Juliane Marie, dels danskheden og dels frimurertanken i gravhøjens ydre.

I højen er dannet en ydre ”etage” med syv stenstøtter til minde om syv danske konger / sagnkonger bl.a. Gorm den Gamle, Harald Hårfager og Frede Fredegod. På toppen står en rå sten fra Norge, som på frimurersprog symboliserer det ubearbejdede åbne sind, og som udgør første trin i optagelsen til frimurerordenen.


One thought on “Jægerspris slot

  1. Pingback: Jægerspris Slotsmuseum med børnehjemsmuseum, slotspark, mindelund, skov og Jægerspris by er en udflugt værd. Her er oplevelser inde og ude, og glem ikke en is hos Poulsen eller Jægerspris is.. | Hornsherred

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>