Egholm Slot


Warning: Illegal string offset 'sharecountapikey' in /var/www/horns-herred.dk/public_html/wordpress/wp-content/plugins/fast-easy-social-sharing/fasteasysocialsharing.php on line 34

Warning: file_get_contents(http://api.sharedcount.com/?url=http%3A%2F%2Fhorns-herred.dk%2Fwordpress%2Fsevaerdigheder%2Fslotte-herregarde-2%2Fegholm&apikey=8) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized in /var/www/horns-herred.dk/public_html/wordpress/wp-content/plugins/fast-easy-social-sharing/fasteasysocialsharing.php on line 34

Egholm Slot ligger syd for Vellerup i et eng- og skovområde.

Historie: Det ældste Egholm blev opført i 1200-tallet. Ejerne var efterkommere af nogle af de danske kongefamilier Valdemar sejr og Sune Ebbesen, men hvordan de havnede på Egholm står ikke helt klart

Som mange andre middelaldergårde/borge blev Egholm anlagt på en kunstig holm. Holmen var sandsynligvis bygget oven på en banke i den sumpede dal, der strakte sig ind i landet fra Vellerup Vig. Vandet rundt om holmen fremkom ved at man dæmmede den nærliggende bæk Vejlemølleå op. Faktisk var det muligt, at oversvømme et stort område, og den eneste vej til gården var over en flere hundrede meter lang pælebro.

Den dag i dag ligger Egholm Slot på et højt voldsted, der skråner ned mod haven.

I 1960’erne undersøgte Nationalmuseet voldstedet og man fandt et næsten fuldt bevaret hvælvet rum fra midten af1200-tallet. Ligeledes fandt man ud af, at borgholmen senere var blevet udvidet og en tyk ringmur var bygget hen over den tidligere bygning med det føromtalte rum. Herefter var der opført en ny tårnlignende hovedbygning med næsten 4 meter tykke vægge. I voldgravens skrænt blev der gravet og opført et porttårn.

Dette anlæg gik til grunde sidst i middelalderen, og i en årrække var der kun staldbygninger på holmen. Ejendommen har haft forbindelse til flere ”historiske” begivenheder, bl.a. mordet på Erik Klipping i Finderup lade.

I 1500-tallet hed ejeren Eiler Krafse. Sammen med sin søn opførte han en stor sammenbygget gård. Samtidig blev holmen udvidet endnu engang og adgangen til den flyttet.

1640 købte den rige Holger Rosenkrantz Egholm. Sønnen Oluf Rosenkrantz købte den nærliggende landsby Vinderup og grundlagde en ny hovedgård. Vinderup bestod af seks gårde, som var lagt øde efter svenskekrigen. Den nye hovedgård fik navnet Krabbesholm efter hustruen Birgitte Krabbe.

Oluf Rosenkrantz kom i unåde hos kongen da han kritiserede enevælden, og han måtte afstå ejendommen samt rang og embede.

Det lykkedes for familien at beholde Egholm ved at svigersønnen Mogens Skeel overtog gården, og gav den videre til sin brordatter Birgitte Skeel og hendes mand Otte Krabbe på Holmegård. Parret havde ingen børn og deres arvinger Charlotte Amalie Skeel og hendes mand Iver Rosenkrantz på Rosenholm og Ryegård over tog ejendommen og byggede den om i renæssancestil efter tidens stil, bl.a. fik den fire spir.

I 1765 nedrev sønnen Frederik Christian Rosenkrantz gården, angiveligt for at hævne sig på sin far, for sin hårde opvækst. Historien fortæller, at han skød gården i stykker med kanoner. På det tidspunkt skulle gården have haft den største bestand af køer på Sjælland: mere end 200 samt 100 på Krabbesholm, som hørte til ejendommen.

I 1812 købte Johan Wolfgang Reinhold ejendommen og den blev stamhus. Det vil sige at ejendommen var over 200 tdr. hektar land. Først i 1840’erne blev der bygget en ny hovedbygning i klassicistisk stil på den gamle borgholm

Det er den vi ser i dag. Det var sønnen Wolfgang von Haffner, der var ophavsmanden.

Bygningen er i to etager, pudset murværk og meget enkel. Mod haven er der et buet midterparti med en udsigtsbalustrade. Arkitekten er Jørgen Hansen Koch, der ombyggede Bernstorff Slot ved København. Oprindelig var bygningen okkergul, men de seneste 100 år har den fremstået hvidpudset.

Haffner var en driftig mand, der udtørrede de store engområder omkring Egholm. Han plantede skov og omlagde den gamle geometrisk anlagte have. I 1870’erne satte han store byggerier i gang, bl.a. boliger til arbejderne, ny ladegård samt den imponerende hovedport med smedejernslåge.

I 1921 kom lensafløsningen, som betød at godset blev opsplittet i flere gårde.

I 1954 lod den nye ejer udgrave voldanlægget, hvor man fandt de gamle middelalderbygninger.

I dag fremstår Egholm Slot stadig som en imponerende herregård med alleer og fine bygninger.

Ejeren siden 1988 er Ole Falck, som har opkøbt en del af de tidligere jorde, så Egholm idag har status som en herregård.

Ejeren har en privat samling af våben, uniformer, western ting m.v., som forhåbentlig nok en dag bliver åben for offentligheden.

Der er ikke adgang til slottet, men man kan parkere i alleen og gå en lille tur og nyde den smukke alle med hovedporten.

 

I alleen i den gamle gartnerbolig ligger den hyggelige butik Honning og Flora med blomster, brugskunst og fødevarespecialiteter.

Der åbent tors-, fre- og lørdag samt ved arrangementer.

I haven bag butikken kan man slappe af eller nyde sin medbragte mad.

Området bærer præg af mange heste p.g.a.den store ridehal, som er bortforpagtet. Man ser heste og anlæg rundt omkring i naturen.

Ved den nærliggende Vejlemølleå kan man se dæmningen, der i gamle dage var med til at dæmme vandet op i voldgraven og også lægge en større del af området under vand.

Når man er i området bør man også gå en tur i Egholm skov eller ned til Vellerup Vig.

Vil man have et kig indenfor, må man se filmen Pigen fra Egborg, som er optaget her.

Find på kort

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>