Herregårdsmuseet Selsø Slot


Warning: Illegal string offset 'sharecountapikey' in /var/www/horns-herred.dk/public_html/wordpress/wp-content/plugins/fast-easy-social-sharing/fasteasysocialsharing.php on line 34

Warning: file_get_contents(http://api.sharedcount.com/?url=http%3A%2F%2Fhorns-herred.dk%2Fwordpress%2Fsevaerdigheder%2Fmuseer%2Fherregardsmuseet-selso-slot&apikey=8) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized in /var/www/horns-herred.dk/public_html/wordpress/wp-content/plugins/fast-easy-social-sharing/fasteasysocialsharing.php on line 34

Få km øst for Skibby ligger Selsø slot, hvis arealer åbner sig sydover mod Roskilde Fjord over et stort engareal med Gershøj by og Bognæs i baggrunden. Selsø har engang været en rigtig ø, Sels ø, idet Møllekrog og Selsø Sø var forbundet med Roskilde fjord med et sund, der hvor der nu er mosearealer langs Skuldelev Ås. På øen lå de nuværende Østby og Sønderby, men også den nu forsvundne Vestby i nærheden af Selsø kirke.

Historie: Slottets / gårdens historie går tilbage til 1200-tallet. Den første gård lå tættere ved kirken, som indgik i gårdens befæstning. Selsøgård nævnes første gang i 1288, hvor den hører under Roskilde bispesæde. Det er muligvis Absalon og hans slægt (Hvide-slægten), der har ejet den sammen med andre ejendomme i Selsø sogn. I 1288 modtog domprovst Jens Grand gården som tak for diverse gaver til bispen. Efter Grands død kom den tilbage til Bispestolen, hvor den forblev indtil reformationen i 1530´erne.

I 1559 købtes gården af Corfitz Ulfeldt (ikke navnebroderen og landsforræderen, der var gift med Leonora Christine). Han døde som ung ungkarl, og gården gik til hans bror Jacob Ulfeldt. Ud over Selsøgård bestod ejendommen af 51 bøndergårde, 6 landsbyhuse samt en vind- og en vandmølle (ved Møllekrogen). Jacob Ulfeldt var belæst og ven med Tyge Brahe. Han blev tidligt rigsråd, men blev udstødt af rigsrådet efter en rejse til Moskva, hvor han blev presset til beslutninger, han ikke havde mandat til. Herefter kastede han sig over arbejdet med sine godser. Han lod det nuværende slot opføre i renæssancestil med et trappetårn midt på bygningen, spir, kviste og svungne gavle. Også vandgraven blev anlagt dengang. De mere end en halv million munkesten blev købt fra Roskilde, hvor man havde revet Sct. Clara kloster ned.

Selsø-slot-3-1024x768 vandgrav

Da han døde overtog sønnen Mogens Ulfeldt slottet. Han holdt sin kone Anne Munk fanget på slottet for en ”bedrift” hun havde gjort. Det drejede sig sandsynligvis om et ”sidespring”, som ikke var acceptabelt for kvinder. Efter mandens død, måtte Anne Munk stadig blive i varetægt på gården, beordret af Christian d. 4. I Selsø Kirke kan man i topstykkets vinger på altertavlen se initialerne og våbenskjold over Ulfeldt og Munk.

 

I 1624 solgte Ulfeldt slægten slottet til Ernst Normand fra Rugen i Tyskland. Fra hans tid er bevaret regnskaber m.v., så man i dag har et godt billede af gårdens drift og bygningernes indretning. Bl.a. ved vi, at der på gården var et par hundrede stykker kvæg samt andre avlsdyr.

Selsø slot riddersalen 602048_695108817170730_2004631200_n

I 1721 blev Selsø Slot købt af Christian Ludvig Schell von Plessen. Han købte også Lindholm vest for Roskilde, og godset kom herefter til at hedde Selsø-Lindholm. Det er stadig den slægt, der ejer godset. Han ændrede slottet til barokstil, som er den stil slottet i dag fremtræder i udvendigt. Al ”unødvendig pynt” blev fjernet, det eneste er sandstensportalen rundt om indgangspartiet. Også indvendigt blev slottet ændret.Riddersalen med stukkatur, spejlmonogrammer, malerier, marmorerede vægpaneler og et par vældige spejle er enestående barokkunst.

Selsø Slots sidste beboer blev Agathe Johanne von Qualen, der arvede det efter sønnen Mogens von Plessen. Hun lod nogle af værelserne indrette i empirestil, en stil vi stadig kan se på slottet, hvor en del af ”baroktræværket” er malet i den grå farve, der var så populær under empirestilen.

Selsæ slot, empiresalon 1150886_695108640504081_1889117199_n

Agathe von Qualen døde i 1829 og arvingen nevøen Mogens Scheel, var ikke interesseret i bygningerne og solgte inventaret på auktion. Godset er dog stadig i familens eje.

Slottet ”sov herefter tornerosesøvn” indtil 1972.

I 1920´erne har der i kælderen været mejeri og osteri og man har også brugt riddersalen til kornmagasin til et fasanopdræt. Slottet forfaldt gradvist, vinduer og tag gik i stykker, hvilket medførte vandskader på såvel bygning som tapeter og stuk. Da det var nemt at skaffe sig adgang til bygningen har der også været en del tyverier af ovne, låse m.v. Skaderne stoppede i 1950´erne, hvor Det særlige Bygningssyn sørgede for udvendig istandsættelse bl.a. nye vinduer mod at godset sørgede for tag og mure.

Slottet har efter Agathe Johanne von Qualens død stået ubeboet og ubenyttet indtil 1972, hvor Grete Gunnar Nielsen og Bernhard Linder forpagtede slottets hovedbygning m.h.p. at restaurere og indrette herregårdsmuseum. I samarbejde med fredningsmyndighederne, Nationalmuseet og en masse frivillige gik man i gang med at restaurere bygningen og allerede i 1973 kunne Herregårdsmuseet Selsø Slot åbne for publikum. Arbejdet foregår stadig; gård og porttårn er blevet restaureret og det gamle inventar (eller lignende) bliver købt tilbage. De fleste værelser og sale er nu møblerede, og man får et godt indtryk af, hvordan der har set ud i forskellige perioder.

Selsø Slot har ligesom andre gamle slotte også sine spøgelseshistorier.

Seværdigheder:

  • Herregårdsmuseeet Selsø Slot er et unikt museum og tidsbillede over herregårdslivet gennem næsten 300 år fra Jacob Ulfeldts hovedbygning og gårdsplads i 1563 til 1829, hvor den sidste beboer Agathe Johanne von Qualen døde.
  • De fleste værelser er sat i stand, men særligt skal nævnes:
  • Kælderen er den oprindelige renæssancekælder med gennemgående hvælv. Dog stammer skillevæggene fra 1700-tallet.
  • Køkkenet er Danmarks ældste kælderkøkken. Her er bageovn og kæmpe ildsted og desuden kan ses et kæmpe opvaskested, hvor vandet kan løbe ud og ned i voldgraven. I et nærliggende rum er slagterummet med en stor slagtekumme lavet af en gammel gravsten. I østvæggen ses et par tilmurede indgange. Muligvis har man kunnet sejle direkte ind i en grotte i kælderregionen.
  • Riddersalen er en af de bedst bevarede riddersale i Danmark. Loftet er udsmykket med fantastisk stukkatur og her findes også et spejlmonogram med våbenskjold og blomsterranker. På væggene er fornemme malerier med motiver fra mytologien, alle malet af hofmaler Hendrik Krock. Fra gulv til loft er der de originale marmorerede træpaneler, og mellem vinduerne er et par enorme spejle ligeledes i barokstil.
  • Gårdspladsen. Her ses Danmarks største middelalderbrønd. Den er ældre end slottet og stammer sandsynligvis fra en ejendom på samme sted som Jacob Ulfeldts bror Corfitz lod opføre før det nuværende slot.
  • På en af murene ses en rekonstrueret ”hemmelighed”, et lokum hængende på væggen med direkte ”adgang” til voldgraven.
  • Udstillinger. Ud over slottet og dets inventar er der udstilling af bl.a. tinsoldater og skibsmodeller.

 

Selsø slot køkken 946365_695110040503941_1466546374_n

Arrangementer:

Om sommeren arrangeres koncerter i riddersalen. Der er særudstillinger, vinsmagning, traditioner med Lysenes aften 4.maj, allehelgens aften og Det store kagebord. Her er både arrangementer for børn og voksne.

Uden for slottet er der opstillet forskellige middelalderlige afstraffelsesremedier, som man kan lade sig fotografere i.

Det er muligt at leje sig ind i såvel kælderkøkken eller riddersal til bryllupper og andre arrangementer.

Foran slottet er en kiosk/cafe, hvor det bl.a. er muligt at købe nogle af Hornsherreds fødevareprodukter:Hansens Flødeis, æblemost fra Østergaard frugtplantage og mosteri, øl fra Hornbeer samt selvfølgelig kaffe og vand.

Åbningstid: tirsdag-søndag (samt evt. helligdage) kl.11-16. Museet har lukket for sæsonen 2014, da der er ved at blive skiftet tag. Det åbner igen 4.maj. 2014.

Parkering ved Selsø kirke.

I nærheden:

Selsø Kirke ligger tæt ved Selsø Slot. Den var oprindelig en del af et fæstningsværk omkring daværende Selsøgård. En del af skibet har været en rundkirke, der indgik i fæstningsværket. Den er ligesom de øvrige kirker på Hornsherred en middelalderkirke med tilbygninger i form af tårn og våbenhus. Sidst i 1800-tallet opdagede man kalkmalerier. Kirken har i forbindelse med renovering været lukket i en del år p.g.a. farlige gasarter, men er nu igen i brug.

Selsø Sø finder vi tæt ved kirken og slottet. Det er et fredet område med et rigt fugleliv. Der er ikke adgang til søbredden, men der er også masser af fugleliv i det nærliggende Møllekrog. Der er muligt at gå langs Selsø klint ud til Klinten og Skrivernæbbet.

Lollikhuse ligger nordøst for slottet. Her fandt man for ca. 20 år siden en stenalderboplads med rester af hytter. Dette er unikt, da man tidligere kun havde stenalderfund i form af redskaber og køkkenmøddinger.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>