Skibby kirke


Warning: Illegal string offset 'sharecountapikey' in /var/www/horns-herred.dk/public_html/wordpress/wp-content/plugins/fast-easy-social-sharing/fasteasysocialsharing.php on line 34

Warning: file_get_contents(http://api.sharedcount.com/?url=http%3A%2F%2Fhorns-herred.dk%2Fwordpress%2Fsevaerdigheder%2Fkirker-2%2Fskibby-kirke&apikey=8) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized in /var/www/horns-herred.dk/public_html/wordpress/wp-content/plugins/fast-easy-social-sharing/fasteasysocialsharing.php on line 34

Skibby Kirke, Hornsherred

Skibby Kirke er en af de største på Hornsherred. Det skyldes formentlig, at Skibby tidligere var en af de vigtigste byer i området.

Historie: Kirken stammer formentlig fra den første del af 1100-tallet. Den er den største på Hornsherred, hvilket viser, at Skibby dengang var en betydelig købstad. Kirken bestod af kor, apsis og skib bygget af frådsten, der sandsynligvis stammer fra kridtstensbruddet ved Vintre Møller. I 1300-tallet blev der lavet hvælvinger i koret og dekoreret med kalkmalerier. Senere er det føjet et sengotisk våbenhus til den romanske kirke, og i år 1700 fik kirken et klokketårn, der erstattede det fritstående klokkehus. Klokketårnet blev opført af kirkens daværende ejere Hr. Otto Krabbe og fru Birgitte Skeel fra Egholm herregård. (HOK på tårnet henviser til dette). Kirken blev selvejende i 1920. Det meste af kirken er fortsat skjult under cementpuds.

Seværdigheder: De smukke gotiske kalkmalerier stammer fra 1300-tallet. De blev senere overkalket og blev opdaget igen i 1854, mens man restaurerede kirken. Man valgte at tilkalde Nationalmuseet, der her begyndte Danmarks historiens første kalkmalerirestaurering.

Billederne viser bl.a. Jesu fødsel, Jesu lidelseshistorie og Dommedagsfortællingen. Man ser bebudelsen, hvor helligåndsduen berører Jomfru Maria,  Maria ammer Jesusbarnet mens Josef sidder ved siden af og Jesus fremvises i templet.

Skibby Kirke, Hornsherred, kalkmaleri

Man ser afstraffelse, korsfæstelse og henrettelse. Jesus hænger på korset, hans mor og Johannes står ved siden af. På det sidste billede stiger Jesus til himmels mens forbløffede soldater ser til.

På dommedagsbillederne ser vi Jesus siddende på en regnbue. Jesus dømmer, og de frelste sidder ved hans højre hånd under basunengle. Ved hans venstre hånd sidder de fordømte under djævlen med flagermusvinger.

Skibby Kirke. Hornsherred, kalkmaleri, byzantinsk

Apsismaleriet er et af de ældste kalkmalerier i landet, sandsynligvis allerede fra 1150. Det viser Kristus siddende på sin trone med en hånd på livets bog og den anden løftet til velsignelse. Rundt om han de fire evangelister og nederst en frise med dyr. I Rye Kirke, sydligst på Hornshrred findes et lignende kalkmaleri.

Kalkmaleriet blev fundet i 1889, da man rev væggen mellem sakristi og kor. Billedet er været udsat for en meget hård restuarering, som var alvorligt dengang.

Andre seværdigheder: 

Alterbordet er af frådsten og sandsynligvis det oprindelige.

Altersølv og lysekrone er fra 15- og 1600-tallet.

Krusifikset fra 1500-tallet hænger på nordvæggen. Det hang oprindelig i korbuen og var bemalet.
Den gamle altertavle, som tidligere hang i koret, hænger nu på nordvæggen.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>