Nordskoven


Warning: Illegal string offset 'sharecountapikey' in /var/www/horns-herred.dk/public_html/wordpress/wp-content/plugins/fast-easy-social-sharing/fasteasysocialsharing.php on line 34

Warning: file_get_contents(http://api.sharedcount.com/?url=http%3A%2F%2Fhorns-herred.dk%2Fwordpress%2Fom-hornsherred%2Fnatur-geografi-2%2Fnordskoven&apikey=8) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 401 Unauthorized in /var/www/horns-herred.dk/public_html/wordpress/wp-content/plugins/fast-easy-social-sharing/fasteasysocialsharing.php on line 34

Nordskoven er en af Sjællands største skove og dækker et stort område nord for Jægerspris op til Kulhuse. Vestsiden går ud til Roskilde Fjord og de lange fredede strandenge med et rigt fugle- og planteliv. Det er i Nordskoven man finder ”de 3 gamle egetræer”. I skoven findes en masse vandhuller og moser, og skoven har et rigt dyreliv bl.a. dådyr og rovfugle.

Skal man være helt nøjagtig er Nordskoven kun den nordlige del af Jægerspris Skovdistrikt, og består af Fællesskoven mod vest og Studehaven mod øst. Den sydlige del af skovdistriktet hedder Slotshegnet og Kohaven.

Jordbunden på den nordlige del af Hornsherred er meget sandet og har derfor ikke været så attraktiv som landbrugsjord. Landskabet er dannet under sidste istid, og landet har hævet og sænket sig. Den nordlige del af halvøen var oprindelig adskilt af resten med et sund, og store dele af Nordskoven stod under vand.

I stedet har man ladet skoven blive og også plantet nye træer. I 1200-tallet under Valdemar Sejr gik skoven længere ned på Hornsherred og skoven kaldtes Hornsved. På Christian d.4.s tid blev der fragtet masser af egetræ fra skoven til København til skibsbyggeri. De gamle egetræer, vi i dag ser i skoven, stammer fra den tid og 200 af dem er blevet fredet. Nogle af egene er endda ældre. Danmarks ældste egetræ Kongeegen står i Nordskoven og er op mod 2000 år gammelt.

I gamle dage brugte man bare løs af træerne uden forståelse for, at man skulle plante nyt, hvis der skulle blive ved med at være skove. Omkring 1800 dækkede skovene i Danmark således kun ca 2%. Man indførte derfor en ”fredskovsforordning”, som betød at visse arealer skulle tilplantes med nye skov og der blev desuden forbud mod at husdyr måtte græsse (og spise småtræer) i skovene.

Herefter blev der på Hornsherrd plantet skov, ikke bare i Nordskoven, men også helt nye skove som f.eks. Sømer skov og Julianehøj skov (ved Svanholm gods)

Egene: De tre gamle ege står i dag som ruiner. De ligger alle i området mod Roskilde Fjord.

  • Kongeegen er Danmarks ældste egetræ med sine måske 2000 år og omkredsen er ca.14 m. Træet har været svært tilgængeligt i det sumpede terræn og også for stort til skibsbyggeri under Christian d. 4., så vi kan i dag beundre det. I Slotsparken ved Jægerspris Slot står i dag et ungt egetræ, som stammer fra en gren af Kongeegen. Også i Gerlevparken står en aflægger.
  • Storkeegen er det næstældste af de gamle ege med sine op mod 800 år. Omkredsen er mere end 10 m. og træet står i dag kun som en stamme, da kronen blæste ned under en storm i 1981. Navnet skyldes en tidligere storkerede i toppen af træet. Træet blev malet af P.C. Skovgaard og maleriet hedder Eg med storkerede i Nordskoven ved Jægerspris. Skovgaard og mange andre kunstnere opholdt sig i lange perioder ved Jægerspris og Hornsherred.
  • Snoegen er den yngste af De 3 ege med sine 600-700 år. Ligesom Kongeegen var træet omgivet af vand og derfor svært utilgængeligt. Også stammens mærkelige snoede form gjorde det uegnet som skibstømmer.
  • Bregneegen er endnu en gammel eg, men ikke så kendt. Den er 600-700 år gammel og stadig i live.

Nordskoven er i dag en skov med stor variation. Der er mindre områder med nyplantet skov afbrudt af større områder med bøg eller granskov. Indimellem ligger områder med ”urskov”, områder der ikke plejes, men får lov til at leve sit eget liv, bl.a. Bredvig mose. Der findes i øvrigt rigtigt mange moser i skoven. Efter sidste istid, hvor landet stod under vand, hævede fjordbunden sig, og de mange bakker og huller genfinder vi i dag som mosehuller med småøer.

Der er i skoven et rigt dyreliv bl.a. den truede skovmår. Desuden er der rådyr og mange forskellige fugle, både sjældne småfugle og rovfugle, både ”fastboende” og på træk. Ved strandengene øst for skoven findes ligeledes mange vandfugle.

Skoven er stor og der er masser af parkeringsmuligheder, f.eks:

  • Kulhuse: Ved Barakkerne eller Skoven kirke.
  • Ved Louiseholm ved militærets øvelsesterræn.
  • Jægerspris: Bag Rejsestalden (turistinformation og kulturhus) eller ved slottet.

One thought on “Nordskoven

  1. Pingback: På med vanten. Skov og strand venter. | Hornsherred

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>