Home.Byer & steder .Historie.Slotte & herregårde.Kirker.Natur & Geografi.Mad & Drikke.Artikler .

Copyright: Horns-herred.dk I Kontakt  I Webmaster: Søren Bjørn Hansen I  Forfattere: Britter Bjørnholt & Søren Bjørn Hansen

Østby

Østby er en landsby  tæt ved Selsø. I gamle dage var Sels Ø en ø adskilt fra Hornsherred af et sund.  På øen lå også Vestby (der hvor Selsø kirke i dag ligger) samt Sønderby.

Østby består af gamle gårde, enfamilieshuse og småindustri. Midt i byen er gadekæret og byens petanquebane.

Ved gadekæret ses en skulptur af afdøde kunstner Edwin Westergren.  Skulpturen  er inspireret af novellen “Nådsensbrød”, og er en hyldest til den danske forfatter og Nobelpristager Henrik Pontoppidan. Han var gift med en gårdejerdatter fra egnen og boede i byen 1884-86. Mange af hans romaner og noveller er inspireret af lokaliteter på Hornsherred.

Edwin Westergren var en lokal billedhugger, og han lavede bl.a. den store skulptur ”Livsvilje”, som man kan se udenfor hans museum bag det nedlagte Østby Mejeri.

I 1943 fandt man tæt ved Østby i en Bronzealdergrav et fint bevaret bronzesværd Østbysværdet. Såvel sværd som skæfte er af bronze, og det må have tilhørt en mand med høj status, muligvis en lokal høvding.

Syd for Østby ligger Hellesø, en yndig gammel bebyggelse ved Helle Sø. Søen er fredet og var I stenalderen en vig af Roskildefjord.